شناسه : 146868521

مسئول حراست فرمانداری خاتم معرفی شد


حاشیه جلسه شورای تامین شهرستان باحضورمدیر کل ومعاون حراست استانداری یزد،فرماندار،معاون سیاسی امنیتی فرماندار خانم ابولی پور بعنوان مسئول حراست فرمانداری خاتم معرفی و از محمود زارع که قبلا این مسئولیت را عهده دار بود تجلیل بعمل آمد.


آدرس کوتاه :