مسائل و مشکلات روستای اسلام آباد چاه منج

مسائل و مشکلات روستای اسلام آباد چاه منج


مورد بحث و بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم درجلسه ای با حضور فرماندارخاتم ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیر کل منابع طبیعی مسائل و مشکلات کشاورزان و مرتع داران روستای چاه منج بررسی و مقرر گردیدبرابر مقررات اداره منابع طبیعی درخصوص فک پلمپ چاه مورد استفاده مرتع داران اقدام لازم صورت پذیرد .