مسائل و مشکلات بیمه روستائیان و کشاورزان بخش مرکزی مورد بررسي قرار گرفت

مسائل و مشکلات بیمه روستائیان و کشاورزان بخش مرکزی مورد بررسي قرار گرفت


دردیدار مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایري با بخشدار مرکزی خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم این جلسه که با حضور  مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، بخشدار مرکزی خاتم و کار گزاران صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ی مراکز دهستانها تشکیل شد" جواد میر بهبودی "بخشدار مرکزی با اشاره به آمار بيمه شدگان از کارگزاران بیمه  روستائی و عشایری خواست که اطلاع رساني مناسب و لازم در خصوص ثبت نام از كشاورزان و روستائيان و همچنين بالا بردن آمار بیمه شدگان در روستاهاي سطح بخش مركزي تلاش مضاعف داشته باشند تا اين قشر زحمتكش و نيازمند از مزايا و امتيازات صندوق بيمه روستايي و عشايري بهره مند شوند .

ايشان همچنين قول مساعد دادند كه دهياران و شوراهاي اسلامي روستاها  همكاري لازم را با كارگزاران بيمه خواهند داشت .