شناسه : 348542
در جلسه شورای بهداشت

مسائل و مشکلات بهداشت خاتم بررسی شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، ابتدا  “غلامرضا عطائی “سرپرست فرمانداری خاتم ضمن خیر مقدم و تقدیر و تشکر از مسئولین جهت حضور در جلسه مباحثی را در رابطه با سند سلامت شهرستان مطرح کرد و گفت : دستگاهها همکاری لازم را جهت سند سلامت شهرستان داشته باشند. در ادامه جلسه دکتر سید علی اکبر موسوی سرپرست شبکه بهداشت خاتم مسائل و مشکلات بهداشتی شهرستان خاتم را مطرح کرد و از مسئولین مربوطه خواست مسائل و مشکلات را مورد بررسی قرار دهند . در این جلسه بخشدار مرکزی نیز  ضمن خیر مقدم و تقدیر و تشکر از مسئولین و حاضرین اشاره ای به جمع آوری زباله های روستای شیخ آباد کرد و از شهردار خواست تا همکاری لازم را در جمع آوری زباله های  روستای  شیخ آباد داشته باشد تا مشکل وسیله جمع آوری زباله این روستا برطرف شود .  
در جلسه شورای بهداشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، ابتدا  “غلامرضا عطائی “سرپرست فرمانداری خاتم ضمن خیر مقدم و تقدیر و تشکر از مسئولین جهت حضور در جلسه مباحثی را در رابطه با سند سلامت شهرستان مطرح کرد و گفت : دستگاهها همکاری لازم را جهت سند سلامت شهرستان داشته باشند.

در ادامه جلسه دکتر سید علی اکبر موسوی سرپرست شبکه بهداشت خاتم مسائل و مشکلات بهداشتی شهرستان خاتم را مطرح کرد و از مسئولین مربوطه خواست مسائل و مشکلات را مورد بررسی قرار دهند .

در این جلسه بخشدار مرکزی نیز  ضمن خیر مقدم و تقدیر و تشکر از مسئولین و حاضرین اشاره ای به جمع آوری زباله های روستای شیخ آباد کرد و از شهردار خواست تا همکاری لازم را در جمع آوری زباله های  روستای  شیخ آباد داشته باشد تا مشکل وسیله جمع آوری زباله این روستا برطرف شود .

 

آدرس کوتاه :