مسائل و مشكلات روستا هاي بخش مركزي با حضور مدير كل دفتر امور روستايي مورد بررسي قرار گرفت

مسائل و مشكلات روستا هاي بخش مركزي با حضور مدير كل دفتر امور روستايي مورد بررسي قرار گرفت


بخشدار مركزي خبر داد :
بخشدار مركزي خاتم گفت: طي بازديدي كه از روستاهاي دهستان فتح آباد و چاهك به عمل آمد مدير كل ، معاون و كارشناسان دفتر امور روستايي از نزدیک در جریان مسائل و مشكلات روستاهاي بخش مركزي قرار گرفتند .
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم"در پايان اين بازديد جلسه اي با حضور روساي شوراي اسلامي و دهياران درمحل سالن اجتماعات فرمانداري خاتم برگزار شد .
در ابتداي اين جلسه  "جواد ميربهبودي بخشدارمركزي خاتم" با بيان اينكه درآمد مردم روستا ها وابسته به كشاورزي و دامپروری می باشد  افزود:با توجه به خشكساليهاي چند سال اخير در بخش كشاورزي لطمات زيادي به مردم وارد و سطح درآمد آنان کاهش یافته به طوریکه در بعضی از روستاها باعث مهاجرت جوانان به شهرستانهای اطراف شده ایشان همچنین با اشاره به نبود قطب صنعت اعتبار دهیاریها از محل عوارض  مالیات بر ارزش افزوده را در مقايسه با ساير بخشهاي استان بسيار ناچيز عنوان و خواستار تخصيص اعتبار ببيشتري به روستاهاي بخش مركزي خاتم جهت اجرای پروژه های عمرانی در روستاها شدند  و نیز گزارشی ازاقدامات انجام شده ارائه نمودند.
در ادامه محمد حسين امامي مدير كل امور  روستايي ضمن تسليت فرارسيدن اربعين حسيني و تقدیر و تشکر از بخشدارمرکزی ،دهیاران و شوراهای اسلامی تصریح نمود از ابتدای برنامه 5 ساله اعتبارات به صورت متمرکز به حساب دهیاریها واریز می گردد ان شاا.. با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده شاهد توزیع اعتبارات در استان باشیم .
ایشان همچنین در خصوص کدپستی اعلام داشت :تفاهم نامه ای بین وزارت کشور و پست انجام شده که بر اساس آن تمام خانوارها و اماکن روستایی باید دارای کدپستی شوندسپس ازدهياران و شوراهاي اسلامي روستا خواست تا مسائل و مشكلات خود رابيان نمایند.
در ادامه عباس حيدري معاون دفتر امورروستايي ضمن تشكر از بخشدار مركزي ، معاون فرماندار ، دهياران و اعضاي شوراي اسلامي اظهار داشت : برنامه ريزي و تعامل بايد به نحو مطلوب بين دهياريها و بخشداري صورت گيرد تا برنامه ها به نحو احسن انجام گيرد.
وي همچنين در خصوص برنامه پنجساله دهياريها افزود :شوراها ودهیاران در بودجه بندی سالانه اولویت ها ،ظرفیتها ،پتانسیلها و مشکلات روستا رامدنظر قرار دهندتا بر اساس آن تامين اعتبار شود .
در پایان طباطبایی مدیر عامل شرکت همیاریهای استان در خصوص اجرای کدپستی در روستاها و عقد قرار داد با دهیاریها مطالبی عنوان نمودند .