شناسه : 344392

مسائل و مشكلات دانشكده كشاورزي امين خاتم مورد بحث و بررسي قرار گرفت


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "با حضورمحمد علي شاه حسني فرماندارخاتم ، مدير كل آموزش پرورش و رئيس دانشگاه فني و حرفه اي استان مسائل و مشكلات دانشكده كشاورزي امين خاتم مورد بحث و بررسي قرار گرفت در اين جلسه كه در دفتر مدير كل سياسي ، انتخابات استانداري برگزار گرديد .مقررشد آموزش و پرورش شهرستان خاتم همكاري لازم را جهت برگزاري دوره ها و كلاس آموزشي در محوطه اراضي كشاورزي با آموزشكده امين خاتم داشته باشد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "با حضورمحمد علي شاه حسني فرماندارخاتم ، مدير كل آموزش پرورش و رئيس دانشگاه فني و حرفه اي استان مسائل و مشكلات دانشكده كشاورزي امين خاتم مورد بحث و بررسي قرار گرفت
در اين جلسه كه در دفتر مدير كل سياسي ، انتخابات استانداري برگزار گرديد .مقررشد آموزش و پرورش شهرستان خاتم همكاري لازم را جهت برگزاري دوره ها و كلاس آموزشي در محوطه اراضي كشاورزي با آموزشكده امين خاتم داشته باشد .
آدرس کوتاه :