مسائل و مشكلات آب آشاميدني روستاهاي بخش مركزي مورد بحث و بررسي قرارگرفت

مسائل و مشكلات آب آشاميدني روستاهاي بخش مركزي مورد بحث و بررسي قرارگرفت


در ملاقات بخشدار مركزي با مدير عامل و معاون آب و فاضلاب روستايي استان
به گزارش روابط عمومي فرماندار ي خاتم " جواد مير بهبودي بخشدار مركزي در ملاقات با مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان يزد مسائل و مشكلات آب آشاميدني روستاهاي بخش مركزي و همچنين عدم مرمت حفاريهاي انجام شده در روستا عنوان شد و از آقاي حاتمي درخواست اعتبار لازم از محل اعتبارات ستاد حوادث جهت تكميل مجتمع شهرياري ، بختياري ، آبرساني سيار و مرمت حفاريها در روستا شدند در اين خصوص ايشان  قول مساعد دادند .