مسائل ومشکلات کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خاتم مورد بحث وبررسی قرارگرفت

مسائل ومشکلات کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خاتم مورد بحث وبررسی قرارگرفت


با حضور مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان به همراه معاونین خود با حضور درفرمانداری خاتم و ملاقات با محمد علی شاه حسینی فرماندار در خصوص مسائل و مشکلات کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان خاتم بویژه در حوزه اشتغال و همچنین گزارش روند کارکانون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) درخواست مساعدت و تامین اعتبار برای پروژه فوق الذکر داشتند که فرماندارخاتم درخصوص فعالیتهای زیرساختی و حمایت از مددجویان و توانمند سازی خانواده های کمیته امداد قول مساعد و پیگیری داد.