شناسه : 347242
با حضور فرماندار خاتم؛

مسائل ومشکلات منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم بررسي شد


دراين جلسه که باحضور مديرکل ومعاون آبخيزداري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد، فرماندار و سرپرست منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان خاتم در محل فرمانداري اين شهرستان برگزار گرديد مسائل و مشکلات بخش منابع طبيعي و آبخيزداري مورد بحث و بررسي قرار گرفت
با حضور فرماندار خاتم؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "سيد ابوالفضل وکيلي "مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان در اين جلسه طي سخناني به اهميت منابع طبيعي لزوم حفظ وحراست از اين منابع خدادادي تاکيد نمود واز مساعدت فرماندارشهرستان در اين خصوص قدرداني کردوبر توجه جدي به تقويت اين بخش در خاتم تاکيد نمود.

در اين جلسه همچنين محمدعلي شاه حسيني فرماندار شهرستان با اشاره به توجه ويژه رهبر معظم انقلاب به بحث منابع طبيعي و فضاي سبز گفت مقام معظم رهبري همه ساله درهفته منابع طبيعي اقدام به کشت نهال مي نمايند که خود مؤيد اهتمام ويژه ايشان به منابع طبيعي است در نتيجه بايد به منابع طبيعي نگاهي ويژه داشت.

درادامه اين جلسه سايرشرکت کنندگان به ارائه نقطه نظرات پرداخته و در پايان باتوجه به موقعيت طبيعي شهرستان و وجود عرصه هاي طبيعي اعم از جنگل ، بيابان ، مرتع راهکارهاي ارتقاء بخش منابع طبيعي و آبخيزداري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 

آدرس کوتاه :