مسائل ومشکلات مردم درخصوص نظارت وعملکرد مجریان وپیمانکاران گازرسیدگی شد

مسائل ومشکلات مردم درخصوص نظارت وعملکرد مجریان وپیمانکاران گازرسیدگی شد


با حضور فرماندارخاتم؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم" محمد علی شاه حسینی" فرماندار جهت پیگیری مشکلات حوزه نظارت و کنترل گاز درسازمان نظام مهندسی  استان حضوریافت و درجلسه ای که با حضور مسئولین نظام مهندسی استان برگزارشد به مسائل و مشکلات مردم درخصوص نظارت و عملکرد مجریان و پیمانکاران شرکت گاز درخاتم رسیدگی شد و مقرر گردید از طرف سازمان نظام مهندسی توجه ودقت درنظارت انجام بگیرد.