شناسه : 342622
با حضور فرماندارخاتم؛

مسائل ومشکلات مردم درخصوص نظارت وعملکرد مجریان وپیمانکاران گازرسیدگی شد


با حضور فرماندار خاتم و مسئولین نظام مهندسی استان به مسائل و مشکلات مردم درخصوص نظارت و عملکرد مجریان و پیمانکاران شرکت گازدرخاتم رسیدگی شد
با حضور فرماندارخاتم؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم" محمد علی شاه حسینی" فرماندار جهت پیگیری مشکلات حوزه نظارت و کنترل گاز درسازمان نظام مهندسی  استان حضوریافت و درجلسه ای که با حضور مسئولین نظام مهندسی استان برگزارشد به مسائل و مشکلات مردم درخصوص نظارت و عملکرد مجریان و پیمانکاران شرکت گاز درخاتم رسیدگی شد و مقرر گردید از طرف سازمان نظام مهندسی توجه ودقت درنظارت انجام بگیرد.

 

آدرس کوتاه :