مسائل ومشکلات حوزه برق شهرستان خاتم مورد بررسی قرارگرفت

مسائل ومشکلات حوزه برق شهرستان خاتم مورد بررسی قرارگرفت


با حضور فرماندارخاتم ؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم این جلسه که با حضور محمد علی شاه حسینی فرماندارخاتم و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان برگزار شد مسائل و مشکلات حوزه برق درشهرستان خاتم مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

براساس این گزارش،تجهیز اداره برق شهرستان به جرثقیل و خودرو حوادث و همچنین حل مشکلات برق روستاهای ترکان و هرابرجان از جمله مواردی بود که دراین جلسه مطرح شدکه محمد رضا صحتی مدیر عامل توزیع برق استان دستور پیگیری و قول مساعد جهت حل آن را داد.