شناسه : 342612
دردیدار فرماندارخاتم با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مسائل ومشکلات بهداشت ودرمان شهرستان خاتم مورد بحث وبررسی قرارگرفت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم در نشستی که به منظور بررسی مسائل و مشکلات بهداشت ودرمان شهرستان خاتم درمحل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد   و با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، حجت الاسلام حیسنی امام جمعه مروست و بخشدار مروست برگزارشد.   "محمد علی شاه حسینی"فرماندارخاتم با اشاره به کمبود امکانات و مشکلات حوزه بهداشت ودرمان درمروست خواهان پیگیری و توجه دراین خصوص شد. دراین نشست دکتر سید جلیل میر محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید یزد قول مساعد جهت حضور پزشک متخصص درمروست و همچنین پزشک متخصص در مرکز شهرستان و تهیه دستگاه سونوگرافی دربیمارستان آیت ا..خاتمی هرات را داد .    
دردیدار فرماندارخاتم با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم در نشستی که به منظور بررسی مسائل و مشکلات بهداشت ودرمان شهرستان خاتم درمحل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  و با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، حجت الاسلام حیسنی امام جمعه مروست و بخشدار مروست برگزارشد.

 "محمد علی شاه حسینی"فرماندارخاتم با اشاره به کمبود امکانات و مشکلات حوزه بهداشت ودرمان درمروست خواهان پیگیری و توجه دراین خصوص شد.

دراین نشست دکتر سید جلیل میر محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید یزد قول مساعد جهت حضور پزشک متخصص درمروست و همچنین پزشک متخصص در مرکز شهرستان و تهیه دستگاه سونوگرافی دربیمارستان آیت ا..خاتمی هرات را داد.

 

 

آدرس کوتاه :