مساجد تاریخی شهرستان خاتم مرمت و ساماندهی گردیدند

مساجد تاریخی شهرستان خاتم مرمت و ساماندهی گردیدند


مسئول اداره میراث فرهنگی خاتم خبرداد

علی اکبردهقان" در مصاحبه با روابط عمومی فرمانداری خاتم با اشاره به اینکه  مسجد هاشم آباد در اواخر تابستان با حضور مسئولین  شهرستان و استان  بازگشایی و مورد بهره برداری قرار گرفت افزود: همچنین مساجدی مثل شاه حسین مروست و مسجد رحمت آباد هرات در دهه فجر بازگشایی می شوند.

وی دربخش دیگری از سخنان خودتصریح کرد: منبر شکیلی برای مسجد جامع هرات  توسط هنرمندان و صنعتگران شهرستان ساخته و ساماندهی  ورودی ثانویه مسجد در دست اقدام میباشد.

دهقان خاطرنشان کرد: خانه های تاریخی شهرستان خاتم شامل خانه وقفی و یزدانی  به عنوان خانه های ایرانی  با حمایت اداره کل میراث فرهنگی استان و با نظارت نمایندگی خاتم به صورت مشارکتی مرمت شدند و جذب اعتباری معادل دویست میلیون ریال  را به همراه داشتند و طی این دوره مرمتی ، ورودی خانه وقفی مروست و نمای خانه یزدانی ترکان ساماندهی گردیدند.