شناسه : 349942

مركز رشد فناوري خاتم موفق به كسب مقام استاني رباتيك گرديد


مركز رشد فناوري خاتم در سال 88 راه اندازي گرديد و توانست در مسابقات رباتيك استان مقام برتر را كسب كند . به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در اين زمينه تصريح كرد خوشبختانه با پيگيري هاي بعمل آمده مركز رشد و فناوري خاتم پس از راه اندازي اقدامات بسيار خوبي در زمينه هاي كارآفريني و ايجاد زمينه اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي ، كمك به تجاري سازي تحقيقات و پژوهشها رونق اقتصاد محلي انجام داده است. وي افزود مركز رشد فناوري با برگزاري جلسات هم انديشي با فارغ التحصيلان توانسته است در جهت اشتغال جوانان و پر نمودن اوقات فراغت آنها برنامه ريزي و اقدامات خوبي انجام دهد. فرماندار در پايان از مسئولين استاني خواست نسبت به تجهيز و بكارگيري كمبود نيروي مركز رشد در سال 1390 اقدام و مساعدت لازم معمول نمايند

مركز رشد فناوري خاتم در سال 88 راه اندازي گرديد و توانست در مسابقات رباتيك استان مقام برتر را كسب كند .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در اين زمينه تصريح كرد خوشبختانه با پيگيري هاي بعمل آمده مركز رشد و فناوري خاتم پس از راه اندازي اقدامات بسيار خوبي در زمينه هاي كارآفريني و ايجاد زمينه اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي ، كمك به تجاري سازي تحقيقات و پژوهشها رونق اقتصاد محلي انجام داده است.

وي افزود مركز رشد فناوري با برگزاري جلسات هم انديشي با فارغ التحصيلان توانسته است در جهت اشتغال جوانان و پر نمودن اوقات فراغت آنها برنامه ريزي و اقدامات خوبي انجام دهد.

فرماندار در پايان از مسئولين استاني خواست نسبت به تجهيز و بكارگيري كمبود نيروي مركز رشد در سال 1390 اقدام و مساعدت لازم معمول نمايند

آدرس کوتاه :