شناسه : 337712

مردم در دوردوم انتخابات حماسه ای دیگر خلق خواهند نمود


  بخشدارمروست خاتم با اشاره به در پیش بودن دوردوم انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی خاطر نشان كرد : مردم با شركت پرشور خود درمرحله دوم انتخابات حماسه ای دیگرراخلق خواهند نمود .   به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم 'نصرت الله قانع ' با اشاره به حضور گسترده مردم دردوراول انتخابات افزود : مردم با حضور دشمن شكن خود در پای صندوق های رای نقشه های پلید دشمنان را نقش بر آب نمودند . وی با بیان اینكه دوردوم انتخابات دراین منطقه به صورت مكانیزه انجام می شود افزود: در دور دوم انتخابات نیز كه در روز 15 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود 16 شعبه اخذ رای كار رای گیری از مردم در این منطقه را انجام می دهند . بخشدار مروست تصریح كرد : 300 نفر در مرحله دوم انتخابات در زمینه برگزاری این انتخابات با ستاد انتخابات منطقه همكاری می كنند .

 

بخشدارمروست خاتم با اشاره به در پیش بودن دوردوم انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی خاطر نشان كرد : مردم با شركت پرشور خود درمرحله دوم انتخابات حماسه ای دیگرراخلق خواهند نمود .

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم 'نصرت الله قانع ' با اشاره به حضور گسترده مردم دردوراول انتخابات افزود : مردم با حضور دشمن شكن خود در پای صندوق های رای نقشه های پلید دشمنان را نقش بر آب نمودند .

وی با بیان اینكه دوردوم انتخابات دراین منطقه به صورت مكانیزه انجام می شود افزود: در دور دوم انتخابات نیز كه در روز 15 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود 16 شعبه اخذ رای كار رای گیری از مردم در این منطقه را انجام می دهند .

بخشدار مروست تصریح كرد : 300 نفر در مرحله دوم انتخابات در زمینه برگزاری این انتخابات با ستاد انتخابات منطقه همكاری می كنند .

آدرس کوتاه :