مرحله دوم طرح هدفمند سازي يارانه هاي آرد و نان با همكاري خوب مردم با موفقيت آغاز گرديد

مرحله دوم طرح هدفمند سازي يارانه هاي آرد و نان با همكاري خوب مردم با موفقيت آغاز گرديد


فرماندار خاتم :

سيد ناصر امامي فرماندار و رئيس كميسيون تعزيرات آرد و نان شهرستان با اعلام اين خبر تصريح كرد بنا به اعلام كارگروه تعيين نرخ نان و ابلاغ اداره كل غله و خدمات بازرگاني استان مرحله دوم طرح هدفمند سازي يارانه ها ي آرد و نان كه از روز پنج شنبه مورخ 1/2/1390 آغاز گرديده با همكاري و همراهي مردم  شهرستان خاتم  در حال اجرا و انشا ا... همانند مرحله اول با موفقيت اجرا خواهد شد .

وي افزود در اين مرحله و بنا به اعلام ستاد هدفمند سازي يارانه ها ماهيانه مبلغ ده هزار ريال به يارانه آرد و نان اضافه شده و انشا ا... مردم با صرفه جوئي و رعايت الگوي مصرف در تامين نان خود هيچ مشكلي نخواهند داشت .

امامي در پايان اظهار داشت اين فرمانداري جهت رفاه حال همشهريان اقدام به راه اندازي چهار واحد نانوائي جديد در شهر هرات ، سه نانوائي در روستاي چاهك و سه نانوائي در شهر مروست نموده و در شهر هرات بزودي نانوائي بربري نيز راه اندازي خواهد شد كه با راه اندازي اين واحدها از صفهاي طولاني نانوائي ها كاسته شده و رقابت بيشتري در ارتقاء كيفيت نان ايجاد خواهد شد .