شناسه : 341492
راهپیمائی یوم الله 13آبان دردهستان چاهک برگزارشد

مراسم یوم الله 13آبان دهستان چاهک باشرکت اقشارمختلف مردم ولایت مدار فرهنگیان ،دانش آموزان و مسئولین شهرستان ازمحل بانک کشاورزی تادبیرستان امیرالمومنین برگزارشد.


دراین مراسم راهپیماییان ضمن حمل پرچم جمهوری اسلامی پارچه نوشته، پلاکارد،پوستر بامضامین یوم الله ۱۳ آیان و...باشعار مرگ برآمریکا ومرگ براسرائیل خشم ونفرت خودرا از شیطان بزرگ آمریکا واستکبارجهانی وحمایت از ازکشورهای اسلامی اعلام کردند. درادامه راهپیماییان باتجمع دردبیرستان امیرالمومنین مفاد قطعنامه را باتکبیر تائید و آمادگی وحمایت خودرا ازانقلاب ورهبر معظم انقلاب اعلام و با آرمان های شهداء ،امام راحل (ره) باردیگرتجدید میثاق نمودند. شایان ذکراست دراین مراسم سرهنگ عطائی فرمانده ناحیه ی مقاومت خاتم بااشاره به حوادث عظیم روز ۱۳ آبان دانش آموزان را به حفظ دستاوردهای نظام اسلامی وجضور فعال درتمام عرصه ها تاکید نمود
راهپیمائی یوم الله 13آبان دردهستان چاهک برگزارشد

دراین مراسم راهپیماییان ضمن حمل پرچم جمهوری اسلامی پارچه نوشته، پلاکارد،پوستر بامضامین یوم الله ۱۳آیان و...باشعار مرگ برآمریکا ومرگ براسرائیل خشم ونفرت خودرا از شیطان بزرگ آمریکا واستکبارجهانی وحمایت از ازکشورهای اسلامی اعلام کردند.

درادامه راهپیماییان باتجمع دردبیرستان امیرالمومنین مفاد قطعنامه را باتکبیر تائید و آمادگی وحمایت خودرا ازانقلاب ورهبر معظم انقلاب اعلام و با آرمان های شهداء ،امام راحل (ره) باردیگرتجدید میثاق نمودند.

شایان ذکراست دراین مراسم سرهنگ عطائی فرمانده ناحیه ی مقاومت خاتم بااشاره به حوادث عظیم روز۱۳آبان دانش آموزان را به حفظ دستاوردهای نظام اسلامی وجضور فعال درتمام عرصه ها تاکید نمود

آدرس کوتاه :