شناسه : 362330
مراسم گراميداشت روززن با حضورپرشوربانوان شهرستان خاتم

مراسم گراميداشت روززن با حضورپرشوربانوان شهرستان خاتم


مراسم گراميداشت روززن با حضور پرشوربانوان شهرستان خاتم برگزارشد.
مراسم گراميداشت روززن با حضورپرشوربانوان شهرستان خاتم

دراين مراسم كه با حضورفرماندار،امام جمعه،و جمعي ازبانوان شهرستان برگزارشد.فرماندارخاتم با اشاره به نقش ارزشمند زنان درجامعه وارزشها وكرامات حضرت فاطمه (س) سخن گفت وافزود:شناخت زن ومنزلت او،درحقيقت شناخت ايشان وگرامت اوست.

درادامه اين مراسم ضمن برگزاري برنامه هاي متنوع اززنان سرپرست خانوار و نمونه تقديروتشكرشد.


رستگارخبرنگار

آدرس کوتاه :