مراسم معارفه شهردار جديد مروست برگزار شد

مراسم معارفه شهردار جديد مروست برگزار شدحجت السلام حسيني امام جمعه مروست  نيز ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس از علیرضا فلاحتي به عنوان فردي فعال و خودکار در پست‌های قبلی خود یاد کرد و گفت: کسی که به پست شهردار انتخاب می‌شود، باید دارای تخصص و نجابت كامل باشد و بايد پشرفت در آباداني شهر را سرلوحه كار خود قرار دهد.

مهندس شاكري شمسي مدیر کل امور شهری استانداری یزد نيز با مشكل خواندن کار در شهرداری، اظهار داشت: شهردار باید برنامه کامل داشته باشد و اولین قدم هر شهردار، برنامه‌ریزی برای شهرداری و قدم دوم برنامه‌ریزی برای خود جامعه شهری است .

در این جلسه عطايي فرماندار شهرستان خاتم نیز گفت: مسولیت پیدا کردن در نظام جمهوری، نباید هدف باشد، بلکه هدف باید ایجاد زمینه تکامل جامعه باشد و تکامل جامعه جزء با اجرای عدالت محقق نمی‌شود.

نصرت ا...قانع بخشدار مروست با توجه به سمت قبلي خود در شهرداري مروست به بيان عملكرد خود در شهرداري مروست پرداخت و براي مهندس فلاحتي سربلندي و موفقيت خواستار شد.

رستمي ريیس شورای شهر مروست در اين مراسم به ارائه گزارش عملكرد و فعاليت‌هاي شورای شهر در جهت توسعه و عمران اين شهر پرداخت.

در پایان اين مراسم از زحمات و تلاش‌های نصرت ا... قانع شهردار قبلي شهر مروست و خانم گنجي سرپرست شهرداری با اهداء لوح یادبود، تقدير و تشکر شد.