مراسم سنتی چهارده معصوم -روز همنشینی وهمبستگی اهالی

مراسم سنتی چهارده معصوم -روز همنشینی وهمبستگی اهالی


به نقل از وبلاگ تركان نيوز

ایشان در سخنان خود در میان مردم روستا  و وابستگان ابتدا از وبلاگ روستای تركان (تركان  نیوز) به علت تلاش در راستای معرفی روستا تشكر به عمل آوردند كه موجب دلگرمی مدیریت و نویسندگان وبلاگ گردید و این حسن توجه جناب آقای فرماندار مسئولیت ما را در قبال روستا و مردم آن فزونی بخشید.

برخی از نكات اشاره شده در سخنان ایشان در میان اهالی روستا در جهت بهبود مسائل تركان :

1- معرفی بنای چهارده معصوم و  مراسم تاریخی آن به عموم افراد برای جذب گردشگران  به روستا

2-قرار دادن بنرهایی جهت راهنمایی مسافران در سطح روستا  و معرفی مكان ها و مراسم های تاریخی روستا به گردشگران

3- بررسی مشكلات چاه شمس آباد

4- ایشان در فرمایشات خود از اهالی درخواست كردند كه جهت رفع مشكلات چاه قنات باغ ، بانی این كار خیر شوند

جناب آقای امامی در این روز با اهالی روستای تركان دیدار كردند و به مشكلات و در خواستهایشان در رابطه با روستا گوش فرا دادند. در ادامه مراسم ایشان همراه با مردم به صرف آش سنتی چهارده معصوم پرداختند و از مراسم جشن و نواختن موسیقی محلی(سازو نقاره) بازدید كردند و همچنین ایشان از چاه شهید بهشتی در روستا دیدن کردند.

 منتظر ارسال نظرات و اطلاعات بیشتر شما در باره این مراسم  هستیم.

 عكاس : آقای جواد قانع