شناسه : 343382
به مناسبت گرامیداشت ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی

مراسم رژه موتوری نیروهای نظامی وانتظامی درشهرستان خاتم


ه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراولین روز از جشن های مبارک فجر و همزمان با ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی مراسم رژه موتوری   نیروهای نظامی ، انتظامی درخاتم برگزار شد براساس این گزارش این مراسم که با حضور فرماندار،معاون ،بخشدارمرکزی ،فرمانده ناحیه بسیج شهرستان و جمعی از مردم ومسئولین حضورداشتند، شرکت کنندگان دراین مراسم پس از برگزاری مراسم رژه درمحل گلزار شهداء با گلباران تمثال رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و قبور مطهر شهداء نسبت به آرمانهای امام راحل و شهداء اداء احترام نمودند .  
به مناسبت گرامیداشت ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی

ه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراولین روز از جشن های مبارک فجر و همزمان با ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی مراسم رژه موتوری  نیروهای نظامی ، انتظامی درخاتم برگزار شد

براساس این گزارش این مراسم که با حضور فرماندار،معاون ،بخشدارمرکزی ،فرمانده ناحیه بسیج شهرستان و جمعی از مردم ومسئولین حضورداشتند، شرکت کنندگان دراین مراسم پس از برگزاری مراسم رژه درمحل گلزار شهداء با گلباران تمثال رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و قبور مطهر شهداء نسبت به آرمانهای امام راحل و شهداء اداء احترام نمودند.

 

آدرس کوتاه :