شناسه : 144814738

مراسم تودیع ومعارفه سرپرست جهادکشاورزی مروست


مراسم تودیع تیموری و معارفه نیک روش باحضورفاضلی فرماندار خاتم،سجادی پوررئیس جهادکشاورزی استان،بخشدارمروست وسایرمسئولین ادارات درمحل بخشداری مروست برگزارشد


آدرس کوتاه :