شناسه : 153755886

مراسم تجلیل ازمقام معلم درمروست


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:مراسم تجلیل ازمقام معلم درمروست باحضور میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار،دکترفرخ علیم مروستی دانشمندبرگزیده ایران وعضوهیات علمی دانشگاه صنعت شریف تهران،فلاحتی بخشدار،ریاست اداره آموزش وپرورش ، شهردار وشورای شهر،روسای کلیه ادارات ،فرهنگیان ،بازنشستگان وپیشکسوتان درمحل کانون پرورش فکری برگزار گردید


آدرس کوتاه :