مراسم تجليل از مقام معلم با اجراي برنامه هاي متنوع درشهر مروست برگزار شد

مراسم تجليل از مقام معلم با اجراي برنامه هاي متنوع درشهر مروست برگزار شدمراسم تجليل از مقام معلم درمروست با اجراي برنامه هاي متنوع با حضور  ، معاون سياسي و امنيتي، فرماندار خاتم وجمعي از مسئولين برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري دشتي معاون سياسي امنيتي استاندار ظي سخنان كوتاهي بر نقش بي بديل شهيد مطهري در امر تعليم و تربيت تاكيد و به مطالعه آثار آن استاد مسلم سفارش نمود.

سيدناصر امامي ميبدي  فرماندار خاتم نيز دراين مراسم با قدرداني از تلاش ها و خدمات فرهنگيان اين شهر گفت: معلم داراي جايگاه ويژه اجتماعي است و نقش اين قشر بسيار حساس وارزشمند است.

وي همچنين خاطر نشان كرد: تفكر و انديشه معلم درتربيت نسلهاي آينده تاثير گذار است و اين قشر بايد بستر  را براي آينده بهتر فراهم كند.

 در پايان اين مراسم به معلمان نمونه با هدايايي تقدير و تشكر شد.