مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) در شهرستان خاتم

مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) در شهرستان خاتم