مراسم افتتاحیه جام فوتسال کارمندان در مروست

مراسم افتتاحیه جام فوتسال کارمندان در مروستبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: مراسم افتتاحیه جام فوتسال کارمندان بخش مروست با حضور6 تیم از ادارات( آموزش و پرورش، گاز ، برق، جهاد کشاورزی، آموزشگاه راهنمایی رانندگی ، بانک مروست ) در محل سالن ورزشی آموزش و پرورش برگزار گردید.