مراسم استفبال و تجلیل از ایرج روغنچی قهرمان دوچرخه سوار کشوری

مراسم استفبال و تجلیل از ایرج روغنچی قهرمان دوچرخه سوار کشوری


بمناسببت بزرگداشت هفنه هوای پاک درخاتم انجام گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم به مناسبت بزرگداشت  هفته هوای پاک مراسم استقبال و تجلیل از ایرج روغنچی قهرمان دوچرخه سوار کشوری که به عنوان سفیر سازمان محیط زیست کشور با شعار ((آب پاک ،خاک پاک و انسان سالم ))درحال رکاب زدن مسیر بافت کرمان (بام کویر  ایران) که از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان پاکترین شهر نامگذاری شده است تا تبریز که ازسوی سازمان جهانی یونسکو به عنوان زیبا ترین و توسعه یافته ترین شهر ایران نام گذاری شده است درشهرستان خاتم با اجرای برنامه ذیل برگزارشد. هماهنگی با فرمانداری و شهرداری و تربیت بدنی شهرستان درخصوص تجلیل از نامبرد ه ، رفتن به استقبال و پیشواز وی هنگام ورود از حوزه استان یزد و شهرستان خاتم و همراهی و رکاب زدن فاصله 30کیلومتری تا شهرستان با ایشان با دو دستگاه دوچرخه با رئیس اداره محیط زیست خاتم و رئیس کوهنوردی شهرداری هرات و پذیرای از نامبرده و همراهی دربازدید وی از جاذبه های طبیعی و تاریخی شهرستان، هماهنگی با خبرنگار صداو سیما و انجام مصاحبه با نامبرده و تبیین هدف وی و شعار هفته زمین پاک درسال جاری، بازدید نامبرده از مرکز مطالعات زیست محیطی و مرکز تحقیقات هوبره شهرستان و تصاویر و پتانسیل های زیست محیطی شهرستان ، اهداء لوح سپاس و تقدیر از نامبرده توسط محیط زیست و شهردارهرات و همراهی و بدرقه نامبرده تا حوزه استحفاظی استان فارس از جمله برنامه های مراسم استقبال و تجلیل از ایرج روغنچی دراین شهرستان اجرا برگزارشده است.