مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان برایجاد اشتغال درمناطق محروم تاکید کرد

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان برایجاد اشتغال درمناطق محروم تاکید کردمدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با اشاره به سیاست های کمیته امداد امام خمینی در محرومیت زدائی بر ایجاد اشتغال برای مددجویان درمناطق محروم تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  "محمد علی شاه حسینی فرماندار شهرستان خاتم با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) به بیان مسائل و مشکلات این حوزه در شهرستان خاتم پرداخت و محمد اکبری مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان نیز با اشاره به سیاست های کمیته امداد امام خمینی در محرومیت زدائی برتوجه به مناطق محروم تاکیدکرد.

لازم بذکراست: در این جلسه همچنین  در خصوص  مسائل و مشکلات دربخش مروست مورد بحث وبررسی قرار گرفت.