شناسه : 338162

مدیر کل محترم میراث فرهنگی –صنایع دستی و گردشگری استان یزد از جاذبه هاي زيست محيطي و منحصر به فرد خاتم بازديد كردند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم : "رضایی " مدیر کل محترم میراث فرهنگی –صنایع دستی و گردشگری استان یزد در معیت رییس اداره محیط زیست و رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان خاتم از مرکز تحقیقات هوبره و منطقه حفاظت شده باغ شادی و سایت گوزن زرد ایرانی واقع در شهرستان خاتم بازدید کردند . در این بازدید   با عنایت به وجود قابلیتهای زیست محیطی و جاذبه های ارزشمند طبیعی شهرستان خاتم که بعضاً در نوع خود در استان و کشور شاخص می باشند لزوم ایجاد زیر ساخت های گردشگری در راستای جذب اکوتوریسم   و توسعه این صنعت ارزشمند در شهرستان خاتم مورد تاکید قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم : "رضایی " مدیر کل محترم میراث فرهنگی –صنایع دستی و گردشگری استان یزد در معیت رییس اداره محیط زیست و رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان خاتم از مرکز تحقیقات هوبره و منطقه حفاظت شده باغ شادی و سایت گوزن زرد ایرانی واقع در شهرستان خاتم بازدید کردند . در این بازدید  با عنایت به وجود قابلیتهای زیست محیطی و جاذبه های ارزشمند طبیعی شهرستان خاتم که بعضاً در نوع خود در استان و کشور شاخص می باشند لزوم ایجاد زیر ساخت های گردشگری در راستای جذب اکوتوریسم  و توسعه این صنعت ارزشمند در شهرستان خاتم مورد تاکید قرار گرفت .

آدرس کوتاه :