شناسه : 17969958

مدیر کل جدید تامین اجتماعی استان با زاده رحمانی، فرماندار خاتم دیدار و گفتگو کرد


صابری، مدیر کل تامین اجتماعی استان که به شهرستان خاتم سفر کرده بود با حضور در فرمانداری با زاده رحمانی، فرماندار خاتم دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، ابتدا صابری پیرامون اهداف و وظایف سازمان تامین اجتماعی مطالبی را عنوان و اضافه کرد که در حال حاضر 780 هزار نفر یعنی چیزی در حدود 78 درصد مردم استان یزد تحت پوششش تامین اجتماعی هستند.ایشان سپس به مطالبات تامین اجتماعی از اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره و از فرماندار خاتم خواست که در جهت وصول مطالبات شهرستان به این سازمان کمک کند. در ادامه، زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم به بیان وضعیت کلی شهرستان در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات پرداخت و یادآور شد با توجه به اقدامات و سرمایه گذاری هایی که صورت گرفته شاهد افزایش تعداد کارگاههای بالای 50 نفر و افزایش تعداد بیمه شدگان اصلی در شهرستان هستیم. وی مطالبات تامین اجتماعی در شهرستان خاتم را نسبت به شهرستان های دیگر ناچیز عنوان نمود و خاطر نشان کرد فرمانداری جهت گسترش فعالیت ها و خدمات تامین اجتماعی در شهرستان آماده همه گونه همکاری می باشد.

صابری، مدیر کل تامین اجتماعی استان که به شهرستان خاتم سفر کرده بود با حضور در فرمانداری با زاده رحمانی، فرماندار خاتم دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، ابتدا صابری پیرامون اهداف و وظایف سازمان تامین اجتماعی مطالبی را عنوان و اضافه کرد که در حال حاضر 780 هزار نفر یعنی چیزی در حدود 78 درصد مردم استان یزد تحت پوششش تامین اجتماعی هستند.ایشان سپس به مطالبات تامین اجتماعی از اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره و از فرماندار خاتم خواست که در جهت وصول مطالبات شهرستان به این سازمان کمک کند.

در ادامه، زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم به بیان وضعیت کلی شهرستان در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات پرداخت و یادآور شد با توجه به اقدامات و سرمایه گذاری هایی که صورت گرفته شاهد افزایش تعداد کارگاههای بالای 50 نفر و افزایش تعداد بیمه شدگان اصلی در شهرستان هستیم.

وی مطالبات تامین اجتماعی در شهرستان خاتم را نسبت به شهرستان های دیگر ناچیز عنوان نمود و خاطر نشان کرد فرمانداری جهت گسترش فعالیت ها و خدمات تامین اجتماعی در شهرستان آماده همه گونه همکاری می باشد.آدرس کوتاه :