شناسه : 29558738

مدیر مسئول نشریه آوای خاتم، پژوهشگر برتر استان یزد شد


طی مراسمی با حضور جمعی از مدیران و پژوهشگران استان یزد و رئیس پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اکبر رنجبر مدیر مسئول نشریه آوای خاتم به عنوان پژوهشگر برتر حوزه فرهنگ و هنر استان یزد در سال 93 معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت. در بخشی از لوح سپاس  اهدائی به این پژوهشگر و محقق جوان شهرستان خاتم که به امضای دکتر محمد رضا جوادی یگانه رئیس پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات و همچنین علی غیاثی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  استان یزد رسیده ، آمده است :« پژوهش از اساسی ترین  نیازها برای نیل به توسعه همه جانبه یک کشور است و فعالیتهای پژوهشی یکی  از شاخص های اصلی پیشرفت محسوب می شود . سربلندی و پیشرفت فرهنگ این مرزوبوم مرهون تلاش های ارجمند مردان و زنانی است که پیوسته می کوشند تا با شناخت بهتر دستاوردهای تمدن نیاکان و به کارگیری نوآوری کنونی ، بر بالندگی این فرهنگ بیافزایند.» اکبر رنجبر با انجام پژوهش  بازی ها و ترانه های  محلی شهرستان خاتم  ودر محور فرهنگ عامه در شانزدهمین دوره معرفی پژوهش های برتر  فرهنگی وهنری استان یزد  این موفقیت را کسب نمود . پیش از این نیز این نویسنده ، محقق ، شاعر و روزنامه نگار این شهرستان ، مقام اول کشوری بخش نویسندگی چهاردهمین جشنواره روستا را  به خود اختصاص داده  و از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با نمره بیست و درجه عالی دفاع نموده است . موسس انجمن شعر و ادب تمنای خاتم، مدرس دانشگاه پیام نور ، مولف کتاب اندیشه های سبز اولین مجموعه شعری شاعران خاتم  و نگارش بیش از 20 مقاله علمی از جمله فعالیت های علمی و پژوهشی وی است .

طی مراسمی با حضور جمعی از مدیران و پژوهشگران استان یزد و رئیس پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اکبر رنجبر مدیر مسئول نشریه آوای خاتم به عنوان پژوهشگر برتر حوزه فرهنگ و هنر استان یزد در سال 93 معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.

در بخشی از لوح سپاس  اهدائی به این پژوهشگر و محقق جوان شهرستان خاتم که به امضای دکتر محمد رضا جوادی یگانه رئیس پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات و همچنین علی غیاثی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  استان یزد رسیده ، آمده است :« پژوهش از اساسی ترین  نیازها برای نیل به توسعه همه جانبه یک کشور است و فعالیتهای پژوهشی یکی  از شاخص های اصلی پیشرفت محسوب می شود . سربلندی و پیشرفت فرهنگ این مرزوبوم مرهون تلاش های ارجمند مردان و زنانی است که پیوسته می کوشند تا با شناخت بهتر دستاوردهای تمدن نیاکان و به کارگیری نوآوری کنونی ، بر بالندگی این فرهنگ بیافزایند.»

اکبر رنجبر با انجام پژوهش  بازی ها و ترانه های  محلی شهرستان خاتم  ودر محور فرهنگ عامه در شانزدهمین دوره معرفی پژوهش های برتر  فرهنگی وهنری استان یزد  این موفقیت را کسب نمود .

پیش از این نیز این نویسنده ، محقق ، شاعر و روزنامه نگار این شهرستان ، مقام اول کشوری بخش نویسندگی چهاردهمین جشنواره روستا را  به خود اختصاص داده  و از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با نمره بیست و درجه عالی دفاع نموده است .

موسس انجمن شعر و ادب تمنای خاتم، مدرس دانشگاه پیام نور ، مولف کتاب اندیشه های سبز اولین مجموعه شعری شاعران خاتم  و نگارش بیش از 20 مقاله علمی از جمله فعالیت های علمی و پژوهشی وی است .آدرس کوتاه :