مدیر عامل شرکت گاز استان یزد از روند اجرای پروژه‌هاي‌ گازرسانی به شهرستان خاتم و اداره گاز ناحیه هرات بازديد كرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان یزد از روند اجرای پروژه‌هاي‌ گازرسانی به شهرستان خاتم و اداره گاز ناحیه هرات بازديد كرد.


مصوبه دولت براي گازرساني به شهرستان خاتم در حال اجراست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ، "علیرضا پیله‌ور" در اين بازدید اظهار كرد: ملیات گازرسانی به شهر‌های هرات و مروست از مصوبات سفر هیأت دولت به استان است که خط انتقال گاز هرات و بخشی از شبکه داخلی شهر هرات در سال گذشته به بهره‌برداری رسید و هم اکنون گازرسانی به باقيمانده شهر هرات و روستاهای تابعه شامل احداث 32 کیلومتر شبكه، ساخت يك ايستگاه تقليل فشار و نصب يكهزار عدد انشعاب در حال اجراست.

وی با اشاره به پیشرفت مطلوب پروژه احداث خط انتقال گاز هرات به مروست، افزود: احداث این خط به طول 54 کیلومتر و قطر 8 اینچ و با اعتبار برآوردی 60 میلیارد ریال نیز در دست اجراست.

مدیر عامل شرکت گاز استان یزد با اشاره به عمليات اجرايي شبکه داخلی شهر مروست با برآورد اعتباری معادل 23 میلیارد و 500 میلیون ریال، افزود: اين پروژه با اجراي70 كيلومتر شبكه، نصب یک ايستگاه CGS به ظرفیت 20 هزار، یک ایستگاه TBS به ظرفیت 10 هزار متر مکعب بر ساعت انجام می‌شود، که قابليت نصب یک هزار و 200 عدد انشعاب را فراهم می‌آورد.