شناسه : 342502
سفر مدیرعامل شرکت تعاونی فراگیر استان یزد به شهرستان خاتم

مدیرعامل شرکت تعاونی فراگیرو هیئت مدیره به منظور آشنا شدن با شهرستان خاتم و همچنین سرمایه گذاری ازاین شهرستان بازید کردند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین بازدید مدیرعامل شرکت فراگیراستان درنشستی با فرماندار خاتم به نقاط قوت شهرستان درزمینه کشاورزی وجاذبه های گردشگری اشاره نمود . دراین جلسه مقرر شد شرکت تعاونی فراگیر استان دریکی اززمینه های کشاورزی درشهرستان خاتم سرمایه گذاری کند .  
سفر مدیرعامل شرکت تعاونی فراگیر استان یزد به شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین بازدید مدیرعامل شرکت فراگیراستان درنشستی با فرماندار خاتم به نقاط قوت شهرستان درزمینه کشاورزی وجاذبه های گردشگری اشاره نمود .

دراین جلسه مقرر شد شرکت تعاونی فراگیر استان دریکی اززمینه های کشاورزی درشهرستان خاتم سرمایه گذاری کند.

 

آدرس کوتاه :