شناسه : 347762
سه شهرك روستاهاي تركان و هرابرجان شهرستان خاتم برقدار شد

مدير امور نواحي شركت توزيع نيروي برق استان يزد از اتمام طرح برق‌رساني به سه شهرك در روستاهاي تركان و هرابرجان در شهرستان خاتم خبر داد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ، " امير ابويي" در اين مورد گفت: طرح برق‌رساني به سه شهرك در روستاهاي تركان و هرابرجان از توابع شهرستان خاتم با اعتباري بالغ بر يك ميليارد و 600 ميليون ريال و در دو فاز اجرايي به بهره برداري رسيد. وي افزود: در اجراي فاز اول اين طرح 283 متر كابل خودنگهدار فشار متوسط ، 675 متر كابل خودنگهدار فشار ضعيف، 13 دستگاه پايه چراغ 70 وات پر بازده و دو دستگاه ترانس در مجموع به قدرت 100 كيوولت آمپر در روستاي هرابرجان نصب شده است. ابويي با اعلام اين كه يك ميليارد و 47 ميليون ريال اعتبار اين طرح برق‌رساني از بودجه عمراني و مابقي آن از منابع داخلي تامين شده است، خاطرنشان كرد: در فاز دوم اين طرح برق‌رساني، 553 متر كابل خودنگهدار فشار متوسط، 853 متر كابل خودنگهدار فشار ضعيف، 35 دستگاه پايه چراغ 70 وات پربازده و يك مجموعه ترانس هوايي به ظرفيت 100 كيلوولت آمپر در روستاي تركان اجرا و به بهره‌برداري رسيد.   مدير امور نواحي شركت توزيع برق استان متذكر شد: با برق‌رساني به اين دو روستا در شهرستان خاتم، 70 خانوار در روستاي تركان و 30 خانوار در روستاي‌ هرابرجان از نعمت برق برخوردار شدند.  
سه شهرك روستاهاي تركان و هرابرجان شهرستان خاتم برقدار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ، " امير ابويي" در اين مورد گفت: طرح برق‌رساني به سه شهرك در روستاهاي تركان و هرابرجان از توابع شهرستان خاتم با اعتباري بالغ بر يك ميليارد و 600 ميليون ريال و در دو فاز اجرايي به بهره برداري رسيد.

وي افزود: در اجراي فاز اول اين طرح 283 متر كابل خودنگهدار فشار متوسط ، 675 متر كابل خودنگهدار فشار ضعيف، 13 دستگاه پايه چراغ 70 وات پر بازده و دو دستگاه ترانس در مجموع به قدرت 100 كيوولت آمپر در روستاي هرابرجان نصب شده است.

ابويي با اعلام اين كه يك ميليارد و 47 ميليون ريال اعتبار اين طرح برق‌رساني از بودجه عمراني و مابقي آن از منابع داخلي تامين شده است، خاطرنشان كرد: در فاز دوم اين طرح برق‌رساني، 553 متر كابل خودنگهدار فشار متوسط، 853 متر كابل خودنگهدار فشار ضعيف، 35 دستگاه پايه چراغ 70 وات پربازده و يك مجموعه ترانس هوايي به ظرفيت 100 كيلوولت آمپر در روستاي تركان اجرا و به بهره‌برداري رسيد.

 مدير امور نواحي شركت توزيع برق استان متذكر شد: با برق‌رساني به اين دو روستا در شهرستان خاتم، 70 خانوار در روستاي تركان و 30 خانوار در روستاي‌ هرابرجان از نعمت برق برخوردار شدند.

 

آدرس کوتاه :