شناسه : 353372

مديريت مسكن شهرستان خاتم در ايام ا... دهه فجر افتتاح خواهد شد.


بنابر اعلام فرماندار شهرستان و با توجه به پيگيري هاي متعدد انجام شده توسط ايشان مبني بر استقلال ادارات و نهادهاي شهرستان خوشبختانه با قول مساعد رياست محترم سازمان مسكن و شهرسازي در ايام الله دهه فجر نمايندگي مسكن شهرستان افتتاح خواهد شد .

روابط عمومي فرمانداري خاتم
آدرس کوتاه :