شناسه : 336212
فرماندار شهرستان خاتم

مديريت درست منابع بايد در اولويت برنامه هاي جهاد كشاورزي باشد .


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم   محمد علي شاه حسيني   فرماندار درجمع كاركنان مديريت جهاد كشاورزي بخش مروست استفاده مناسب از آب و زمين و مديريت درست منابع واستفاده حداكثري بايد دراولويت برنامه هاي جهاد كشاورزي   باشد وي ادامه داد: ايجاد اشتغال پايدار دربخش كشاورزي و همچنين توجه به تاسيس و راه اندازي صنايع تبديلي و جنبي بايد صورت پذيرد شاه حسيني همچنين   با اشاره به ظرفيت و پتانسيل خوب منطقه مروست دربخش كشاورزي استفاده از تكنولوژي و علوم روز را در كشاورزي ضروري دانست. دراين جلسه يزداني مدير جهادكشاورزي مروست نيز گزارشي از عملكرد جهاد كشاورزي منطقه مروست بيان نمود.  
فرماندار شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم  محمد علي شاه حسيني  فرماندار درجمع كاركنان مديريت جهاد كشاورزي بخش مروست استفاده مناسب از آب و زمين و مديريت درست منابع واستفاده حداكثري بايد دراولويت برنامه هاي جهاد كشاورزي  باشد

وي ادامه داد: ايجاد اشتغال پايدار دربخش كشاورزي و همچنين توجه به تاسيس و راه اندازي صنايع تبديلي و جنبي بايد صورت پذيرد

شاه حسيني همچنين  با اشاره به ظرفيت و پتانسيل خوب منطقه مروست دربخش كشاورزي استفاده از تكنولوژي و علوم روز را در كشاورزي ضروري دانست.

دراين جلسه يزداني مدير جهادكشاورزي مروست نيز گزارشي از عملكرد جهاد كشاورزي منطقه مروست بيان نمود.

 

آدرس کوتاه :