شناسه : 335662

مديرعامل شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي استان يزد، احداث جايگاه سوخت در دهستان چاهك شهرستان خاتم را نيازي مبرم و اساسي دانست.


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم، امير بني‌كريمي در ديدار با سرپرست فرمانداري خاتم ضمن بررسي وضعيت سوخت رساني به اين شهرستان، با تاكيد بر لزوم احداث جايگاه سوخت در دهستان چاهك با توجه به فاصله زياد نسبت به مركز شهرستان و قطب كشاورزي بودن آن و نيز داشتن روستاهاي متعدد، تاكيد كرد: بايد هرچه سريعتر جايگاه مورد بهره‌برداري قرار گيرد. وي با اشاره به اينكه توسعه گاز سي.ان.جي در كشور شتاب بيشتري گرفته است از افتتاح جایگاه گاز سي.ان.جي در شهرستان خاتم در آينده نزديك خبر داد. وي افزود: در حال حاضر 37 باب جایگاه سي.ان.جي دو منظوره و تک منظوره در استان یزد در حال فعالیت هستند که روزانه بیش از 270 هزار متر مکعب سوخت سي.ان.جي را عرضه می‌کنند. وی در ادامه ضمن تقدير وتشكر از سرپرست فرمانداري خاتم و رئيس شركت نفت ناحيه مهريز با اشاره به ضرورت نظارت بیشتر به توزیع فرآورده‌های نفتی در شهرستان خاتم ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های خوبی که انجام شده در حال حاضر در زمینه تامین فرآورده‌های نفتی به ویژه نفت گاز، گاز مایع، نفت سفید و... مشکل خاصی وجود ندارد. مدير عامل شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي استان يزد در ادامه سفر خود به شهرستان خاتم ديداري با امام جمعه هرات داشت و خلاصه‌اي از فعاليت‌ها و برنامه‌هاي آينده شركت نفت در شهرستان خاتم را ارائه داد. حجت الاسلام والمسلمين فاطمي بصير نيز در اين ديدار عملكرد شركت نفت استان يزد را قابل تقدير ودرخور ستايش دانست. وي با برشمردن فعاليت‌هاي شركت نفت استان را در شهرستان خاتم در بخش‌هاي مختلف، از تلاش مضاعف اين شركت درراه اندازي جايگاه  سي.ان.جي در شهرستان خاتم تقدير و تشكر كرد. وي با اشاره به اينكه توسعه گاز سي.ان.جي در كشور شتاب بيشتري گرفته است از افتتاح جایگاه گاز سي.ان.جي در شهرستان خاتم در آينده نزديك خبر داد. وي افزود: در حال حاضر 37 باب جایگاه سي.ان.جي دو منظوره و تک منظوره در استان یزد در حال فعالیت هستند که روزانه بیش از 270 هزار متر مکعب سوخت سي.ان.جي را عرضه می‌کنند. وی در ادامه ضمن تقدير وتشكر از سرپرست فرمانداري خاتم و رئيس شركت نفت ناحيه مهريز با اشاره به ضرورت نظارت بیشتر به توزیع فرآورده‌های نفتی در شهرستان خاتم ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های خوبی که انجام شده در حال حاضر در زمینه تامین فرآورده‌های نفتی به ویژه نفت گاز، گاز مایع، نفت سفید و... مشکل خاصی وجود ندارد. مدير عامل شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي استان يزد در ادامه سفر خود به شهرستان خاتم ديداري با امام جمعه هرات داشت و خلاصه‌اي از فعاليت‌ها و برنامه‌هاي آينده شركت نفت در شهرستان خاتم را ارائه داد. حجت الاسلام والمسلمين فاطمي بصير نيز در اين ديدار عملكرد شركت نفت استان يزد را قابل تقدير ودرخور ستايش دانست. وي با برشمردن فعاليت‌هاي شركت نفت استان را در شهرستان خاتم در بخش‌هاي مختلف، از تلاش مضاعف اين شركت درراه اندازي جايگاه  سي.ان.جي در شهرستان خاتم تقدير و تشكر كرد.  

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم، امير بني‌كريمي در ديدار با سرپرست فرمانداري خاتم ضمن بررسي وضعيت سوخت رساني به اين شهرستان، با تاكيد بر لزوم احداث جايگاه سوخت در دهستان چاهك با توجه به فاصله زياد نسبت به مركز شهرستان و قطب كشاورزي بودن آن و نيز داشتن روستاهاي متعدد، تاكيد كرد: بايد هرچه سريعتر جايگاه مورد بهره‌برداري قرار گيرد.

وي با اشاره به اينكه توسعه گاز سي.ان.جي در كشور شتاب بيشتري گرفته است از افتتاح جایگاه گاز سي.ان.جي در شهرستان خاتم در آينده نزديك خبر داد.

وي افزود: در حال حاضر 37 باب جایگاه سي.ان.جي دو منظوره و تک منظوره در استان یزد در حال فعالیت هستند که روزانه بیش از 270 هزار متر مکعب سوخت سي.ان.جي را عرضه می‌کنند.

وی در ادامه ضمن تقدير وتشكر از سرپرست فرمانداري خاتم و رئيس شركت نفت ناحيه مهريز با اشاره به ضرورت نظارت بیشتر به توزیع فرآورده‌های نفتی در شهرستان خاتم ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های خوبی که انجام شده در حال حاضر در زمینه تامین فرآورده‌های نفتی به ویژه نفت گاز، گاز مایع، نفت سفید و... مشکل خاصی وجود ندارد.

مدير عامل شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي استان يزد در ادامه سفر خود به شهرستان خاتم ديداري با امام جمعه هرات داشت و خلاصه‌اي از فعاليت‌ها و برنامه‌هاي آينده شركت نفت در شهرستان خاتم را ارائه داد.

حجت الاسلام والمسلمين فاطمي بصير نيز در اين ديدار عملكرد شركت نفت استان يزد را قابل تقدير ودرخور ستايش دانست.

وي با برشمردن فعاليت‌هاي شركت نفت استان را در شهرستان خاتم در بخش‌هاي مختلف، از تلاش مضاعف اين شركت درراه اندازي جايگاه  سي.ان.جي در شهرستان خاتم تقدير و تشكر كرد.

وي با اشاره به اينكه توسعه گاز سي.ان.جي در كشور شتاب بيشتري گرفته است از افتتاح جایگاه گاز سي.ان.جي در شهرستان خاتم در آينده نزديك خبر داد.

وي افزود: در حال حاضر 37 باب جایگاه سي.ان.جي دو منظوره و تک منظوره در استان یزد در حال فعالیت هستند که روزانه بیش از 270 هزار متر مکعب سوخت سي.ان.جي را عرضه می‌کنند.

وی در ادامه ضمن تقدير وتشكر از سرپرست فرمانداري خاتم و رئيس شركت نفت ناحيه مهريز با اشاره به ضرورت نظارت بیشتر به توزیع فرآورده‌های نفتی در شهرستان خاتم ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های خوبی که انجام شده در حال حاضر در زمینه تامین فرآورده‌های نفتی به ویژه نفت گاز، گاز مایع، نفت سفید و... مشکل خاصی وجود ندارد.

مدير عامل شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي استان يزد در ادامه سفر خود به شهرستان خاتم ديداري با امام جمعه هرات داشت و خلاصه‌اي از فعاليت‌ها و برنامه‌هاي آينده شركت نفت در شهرستان خاتم را ارائه داد.

حجت الاسلام والمسلمين فاطمي بصير نيز در اين ديدار عملكرد شركت نفت استان يزد را قابل تقدير ودرخور ستايش دانست.

وي با برشمردن فعاليت‌هاي شركت نفت استان را در شهرستان خاتم در بخش‌هاي مختلف، از تلاش مضاعف اين شركت درراه اندازي جايگاه  سي.ان.جي در شهرستان خاتم تقدير و تشكر كرد.

 

آدرس کوتاه :