محوطه سازی و نماسازی ضلع شرقی خانه تاریخی دکتر صالحی

محوطه سازی و نماسازی ضلع شرقی خانه تاریخی دکتر صالحیبه گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم از محوطه سازی و نماسازی ضلع شرقی خانه تاریخی دکتر صالحی خبر داد: خانه دکتر صالحی از نوع خانه باغ های ایرانی است که در محدوده مرکزی شهر هرات واقع شده است و با توجه به گونه معماری، تزیینات و ساختار میتوان آن را مربوط به دوره قاجاریه دانست. این بنای ارزشمند به شماره 25102 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و در مرکز شهر هرات واقع است که از سال 1388 با تملک میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان خاتم به عنوان محل نمایندگی شهرستان مورد استفاده قرار می گیرد. محوطه سازی ضلع شرقی این بنا از محل اعتبارات سال 1393 از آبان ماه سال جاری شروع و تا دی ماه همین سال به پایان می رسد. حمید مشتاقیان اضافه کرد: میزان اعتبار تخصیص داده شده به این پروژه 100 میلیون ریال است و نحوه اجرای آن به صورت امانی است و اهم آیتم های اجرایی شامل نماسازی، نورپردازی، کاهگل بدنه، اجرای پیرنشین، رواق و... می باشد.