محور تبليغات بايد صحيح و در جهت شركت حداكثري مردم در انتخابات باشد

محور تبليغات بايد صحيح و در جهت شركت حداكثري مردم در انتخابات باشد


فرماندار خاتم در جلسه كارگروه تبليغاتي روحانيون :

به گزارش كميته تبليغات و اطلاع رساني ، محمد علي شاه حسيني فرماندار خاتم در جلسه كارگروه تبليغات كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان تصريح كرد تمامي كارگروههاي كميته تبليغات و اطلاع رساني بايد با تبليغات صحيح زمينه حضور حداكثري مردم را در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي فراهم نمائيم .

وي در ادامه با اشاره به نقش بسيار مهم روحانيون در روشن كردن مردم افزود دشمنان نظام با تبليغات نادرست و سياه نمائي و بزرگ كردن اختلافات جزئي سعي در پائين آوردن حضور مردم و دلسردي مردم را دارند لذا شما روحانيون به عنوان محور تبليغات بايد در توجيه و تبيين مردم اقدام نموده و نقشه هاي شوم دشمنان عليه نظام را براي مردم مشخص نمائيد اگر چه مردم ما  در دوره هاي مختلف انتخابات به خوبي اثبات كرده اند كه هرگز در مقابل دشمنان كوتاه نيامده و تمامي معادلات آنها برعليه نظام را برهم زدند .