شناسه : 347972
طی حکمی ازسوی استانداریزد

محمد علی شاه حسینی فرماندار سابق شهرستان خاتم به سمت مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری منصوب شدند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی "فرماندار سابق شهرستان خاتم طی حکمی ازسوی محمد رضا فلاح زاده استاندار یزد به سمت مدیرکل دفتر امورامنیتی و انتظامی منصوب شدند. که   متن حکم استاندار یزد بدین شرح است:     برادر بزرگوار جناب آقای محمد علی شاه حسینی سلام علیکم:   بنا به پیشنهاد معاون محترم سیاسی ، امنیتی و اجتماعی ،نظر به تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم از تاریخ 15/5/92به سمت مدیر کل دفتر امور امنیتی و انتظامی منصوب می شوید . امید است با توکل به خداوند متعال و استعانت از حضرت ولی عصر (عج) درانجام امور محوله برابر ضوابط و مقررات مربوط نهایت سعی و تلاش خودرا مبذول فرمائید.انشاءا...موفق باشید. محمد رضا فلاح زاده    
طی حکمی ازسوی استانداریزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی "فرماندار سابق شهرستان خاتم طی حکمی ازسوی محمد رضا فلاح زاده استاندار یزد به سمت مدیرکل دفتر امورامنیتی و انتظامی منصوب شدند. که  متن حکم استاندار یزد بدین شرح است:

 

 برادر بزرگوار جناب آقای محمد علی شاه حسینی

سلام علیکم:

 بنا به پیشنهاد معاون محترم سیاسی ، امنیتی و اجتماعی ،نظر به تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم از تاریخ 15/5/92به سمت مدیر کل دفتر امور امنیتی و انتظامی منصوب می شوید .

امید است با توکل به خداوند متعال و استعانت از حضرت ولی عصر (عج) درانجام امور محوله برابر ضوابط و مقررات مربوط نهایت سعی و تلاش خودرا مبذول فرمائید.انشاءا...موفق باشید.

محمد رضا فلاح زاده  

 

آدرس کوتاه :