شناسه : 351752

محمد رضا فلاح زاده استاندار يزد از فرماندار مردمي و خدوم شهرستان خاتم تقدير و تشكر كرد.


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم فلاح زاده استاندار يزد به جهت برنامه ريزي مناسب و شايسته اعضاي محترم ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي و ابراز رضايت مسافرين نوروزي از سفر به استان يزد از فرماندار خدوم و مردمي شهرستان خاتم با اهداء لوح تقدير قدرداني نمود.

متن لوح تقدير به شرح ذيل مي باشد.

 

آدرس کوتاه :