قدردانی از فرماندار خاتم

شایان ذکر است تلاشها و مجاهدتهای شبانه روزی  فرماندار  خاتم در حفاظت از میراث طبیعی و مناطق تحت مدیریت استان یزد دلیل تشکر و قدردانی محمد باقر صدوق معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از وی بوده است.

گفتنی است شهرستان خاتم بیشترین گونه تنوع زیست محیطی وهمچنین بیشترین مناطق حفاظت شده  را در سطح استان یزد را دارا می باشد که با توجه به تلاشها و پیگیری های مکرر فرماندار خاتم در حفاظت از این مناطق و بازدید اخير مهندس صدوق معاون محیط طبیعی وتنوع زیستی سازمان محیط زیست کشور  از این مناطق گویای این امر بوده  و موجب تقدیر وی از فرماندار خاتم شده است.

متن  و تصویر پیام به شرح ذیل می باشد: