محمدرضا كريمخاني موفق به كسب رتبه اول استان درجشنواره ملي حضرت علي اكبر(ع) شد

محمدرضا كريمخاني موفق به كسب رتبه اول استان درجشنواره ملي حضرت علي اكبر(ع) شد


محمدرضا كريمخاني موفق به كسب رتبه اول استان درجشنواره ملي حضرت علي اكبر(ع) شد
جشنواره ملي علي اكبر(ع) كه با حضوررئيس جمهورمحترم جمهوري اسلامي  برگزارشدجوان برتر شهرستان خاتم موفق به دريافت لوح سپاس از سوي رياست محترم جمهوري اسلامي گرديد.كريمخاني درمصاحبه با خبرنگارايسنا،گفت :اين افتخار را به دليل ارائه طرح نوين براي مبارزه با آفات و بيماري ها محصولات كشاورزي و با توجه به محدوديت استان يزد در زمينه آب و نيزمديريت استفاده از منابع آب با بكارگيري شيوه هاي نوين آبياري و افزايش آبياري و عملكرد درسطح كشور و قابل مقايسه با كشورهاي اروپايي مي باشد .كريمخاني همچنين رمز موفقيت خودرا توكل برخدا وند متعال و پشتكار مداوم و نيز تشويق و حمايت هاي خانوده و مسئولين دانست.فرماندارخاتم هم ضمن پيا م تبريك به محمدرضا كريمخاني به دليل كسب افتخار براي استان و شهرستان خاتم با بيان اينكه جوانان مورد مباهات شهرستان و نشان دهنده وجود استعدادهاي شگرف و ناب در بين جواناني كه در محرومترين نقطه استان قراردارند كه توجه بيش از پيش مسئولين استان و كشور را درجهت رشد و پرورش اين استعداد ها مي طلبد اظهار اميدواري كرد: در آينده نزديك شاهد شكوفايي استعدادهاي بيش ازپيش جوانان اين شهرستان باشيم  و خداوند متعال را شاكريم به خاطر اينكه در دولت نهم بر عكس دولت هاي قبل كه فقط در مقام حرف جوانان به حساب مي آمدند ولي در اين دوره در مقام عمل به اين قشر پوينده و پرتلاش و آينده ساز توجه  شده است.
رستگارخبرنگارشهرستان