مجوزبرداشت 25متر مکعب آب از چاه های شهرستان خاتم برای هریک از واحدهای گلخانه ای و دامی صادرشد

مجوزبرداشت 25متر مکعب آب از چاه های شهرستان خاتم برای هریک از واحدهای گلخانه ای و دامی صادرشد


فرماندار شهرستان خاتم:

 

 

فرماندار شهرستان خاتم گفت: ازسوی شرکت آب منطقه ای مجوز برداشت به میزان 25متر مکعب آب درشبانه روز برای هریک از واحدهای گلخانه ای  ودامی که به صورت مجتمع در شهرستان خاتم احداث می شود، صادر شد

"محمد علی شاه حسینی" در مصاحبه با روابط عمومي فرمانداري خاتم تصریح کرد: هدف از ایجاد مجتمع گلخانه ای ،ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغ التحصیلان رشته کشاورزی و تولید محصولات خارج از فصل که با بهره برداری از این مجتمع ها برای 360نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می شود.

فرماندار خاتم بیان داشت:3میلیاردو900 میلیارد ریال اعتبار ،برای ایجاد این مجتمع ها تامین شده است.

شاه حسینی با بیان اینکه با تخصیص آب به سه مجتمع گلخانه ای مصوب شهرستان خاتم از سوی شرکت آب منطقه ای صادر شده است افزود: به منظور رفع مشکل واگذاری زمین به مجتمع های مذکور مقرر گردید دراسرع وقت کمسیون ماده 215برگزار واراضی مورد نیاز واگذار شود.

فرماندار شهرستان خاتم گفت: با توجه به اینکه شهرستان خاتم قطب کشاورزی استان است و 25درصد از کشاورزی استان یزد را به خود اختصاص داده است .لازم است با تخصیص اعتبارات توجه ویژه ای به این بخش شود

این مقام مسئول  ایجاد فرصت های شغلی و تولید اشتغال به ویژه جوانان را مهم خواند و ادامه داد: توسعه واحدهای کشت های گلخانه ای منجر به افزایش چشمگیر بازده بهروری از منابع محدود آبی و خاکی شده و ایجاد اشتغال ، افزایش بهره وری ، خود اتکائی ورشد اقتصادی در محصولات کشاورزی را به همراه خواهد داشت.