شناسه : 354820
مجله تصويري سومين سفر استاندار به شهرستان خاتم(قسمت چهارم)

مجله تصويري سومين سفر استاندار به شهرستان خاتم(قسمت چهارم)


ديدار مردمي و سخنراني استاندار در مسجد جامع هرات   جلسه شوراي اداري   ديدار با خانواده شهيد محمد جواد خدادادي   كلنگ زني كارخانه  كاشي و سراميك آذين سرام خاتم   كلنگ زني كارخانه كاشي و سراميك شهاب خاتم  
مجله تصويري سومين سفر استاندار به شهرستان خاتم(قسمت چهارم)

ديدار مردمي و سخنراني استاندار در مسجد جامع هرات

 

جلسه شوراي اداري

 

ديدار با خانواده شهيد محمد جواد خدادادي

 

كلنگ زني كارخانه  كاشي و سراميك آذين سرام خاتم


 

كلنگ زني كارخانه كاشي و سراميك شهاب خاتم

 

آدرس کوتاه :