مجله تصويري سومين سفر استاندار به شهرستان خاتم(قسمت سوم)

مجله تصويري سومين سفر استاندار به شهرستان خاتم(قسمت سوم)


مجله تصويري سومين سفر استاندار به شهرستان خاتم(قسمت سوم)

 

زيارت قبور مطهر شهداي هرات

 

بازديد از مسكن مهر هرات

 

كلنگ زني مسجد كوثر(مسكن مهر هرات)

 

افتتاح اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان خاتم

 

افتتاح اداره تبليغات اسلامي شهرستان خاتم