شناسه : 354800
مجله تصويري سومين سفر استاندار به شهرستان خاتم(قسمت دوم)

مجله تصويري سومين سفر استاندار به شهرستان خاتم(قسمت دوم)


آغاز عمليات گاز رساني به شهر و روستاهاي مروست   كلنگ زني بازار عرضه محصولات دامي و كشاورزي مروست   كلنگ زني سد مروست   بازديد از خوابگاه دكتر عمراني   بازديد از منازل مسكوني بنياد مسكن روستاهاي تركان و هرابرجان
مجله تصويري سومين سفر استاندار به شهرستان خاتم(قسمت دوم)

آغاز عمليات گاز رساني به شهر و روستاهاي مروست

 

كلنگ زني بازار عرضه محصولات دامي و كشاورزي مروست

 

كلنگ زني سد مروست

 

بازديد از خوابگاه دكتر عمراني

 

بازديد از منازل مسكوني بنياد مسكن روستاهاي تركان و هرابرجان

آدرس کوتاه :