شناسه : 21545844

مجتمع فرهنگی و هنری در هرات نیز ساخته می شود


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم، زاده رحمانی، فرماندار خاتم که به دیدار کاراندیش مروستی، معاون پشتیبانی و توسعه منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به طبقه سوم این وزارتخانه در میدان بهارستان رفته بود، ضمن اعلام این خبر افزود در این دیدار، گزارشی از وضعیت فرهنگ و هنر شهرستان و اقدامات صورت گرفته در چند ماه اخیر به معاون محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و پیرامون وضعیت پیشرفت فیزیکی مجتمع فرهنگی و هنری مروست، چگونگی توسعه کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی و هنری و حمایت از هنرمندان شهرستان با ایشان تبادل نظر شد. در ادامه، آقای کاراندیش نیز ضمن اظهار خوشحالی از شتاب ایجاد شده در توسعه شهرستان خاتم به بیان نقطه نظرات و تجارب خود در توسعه شهرستان و بخصوص لزوم سرمایه گذاری و توجه به فعالیت های فرهنگی و هنری پرداخت و به اهمیت استفاده از ظرفیت هراتی ها و مروستی های مقیم سایر نقاط کشور و دنیا اشاره و از قدرشناسی مردم شهرستان خاتم تشکر کرد. سپس، زاده رحمانی به لزوم احداث یک مجتمع فرهنگی و هنری در هرات، مرکز شهرستان اشاره که مورد موافقت ایشان واقع و دستور لازم به مدیر کل دفتر فنی وزارت متبوع مبنی بر شروع پروژه احداث مجتمع فرهنگی و هنری هرات از سال ۹۴ صادر شد. در پایان، طرفین اظهار امیدواری کردند که تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری مروست و احداث مجتمع فرهنگی و هنری هرات که از آرزوهای دیرینه اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان است بتواند به نقطه عطفی در ساماندهی فعالیت های فرهنگی و هنری و درخشش هنرمندان این سرزمین تبدیل شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم، زاده رحمانی، فرماندار خاتم که به دیدار کاراندیش مروستی، معاون پشتیبانی و توسعه منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به طبقه سوم این وزارتخانه در میدان بهارستان رفته بود، ضمن اعلام این خبر افزود در این دیدار، گزارشی از وضعیت فرهنگ و هنر شهرستان و اقدامات صورت گرفته در چند ماه اخیر به معاون محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و پیرامون وضعیت پیشرفت فیزیکی مجتمع فرهنگی و هنری مروست، چگونگی توسعه کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی و هنری و حمایت از هنرمندان شهرستان با ایشان تبادل نظر شد.
در ادامه، آقای کاراندیش نیز ضمن اظهار خوشحالی از شتاب ایجاد شده در توسعه شهرستان خاتم به بیان نقطه نظرات و تجارب خود در توسعه شهرستان و بخصوص لزوم سرمایه گذاری و توجه به فعالیت های فرهنگی و هنری پرداخت و به اهمیت استفاده از ظرفیت هراتی ها و مروستی های مقیم سایر نقاط کشور و دنیا اشاره و از قدرشناسی مردم شهرستان خاتم تشکر کرد.
سپس، زاده رحمانی به لزوم احداث یک مجتمع فرهنگی و هنری در هرات، مرکز شهرستان اشاره که مورد موافقت ایشان واقع و دستور لازم به مدیر کل دفتر فنی وزارت متبوع مبنی بر شروع پروژه احداث مجتمع فرهنگی و هنری هرات از سال ۹۴ صادر شد.
در پایان، طرفین اظهار امیدواری کردند که تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری مروست و احداث مجتمع فرهنگی و هنری هرات که از آرزوهای دیرینه اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان است بتواند به نقطه عطفی در ساماندهی فعالیت های فرهنگی و هنری و درخشش هنرمندان این سرزمین تبدیل شود.


آدرس کوتاه :