شناسه : 153630362
استاندار یزد

مجامع هم اندیشی مردم و مسئولان در شهرستانها، به دور از تنگ نظری و با بهره گیری از توان همه نیروها تشکیل شود


استاندار یزد گفت: لازم است مجامع هم اندیشی در تمامی شهرستان های استان، به دور از تنگ نظری و با بهره گیری از توان فکری همه صاحب نظران، نخبگان، دلسوزان و فعالان عرصه های مختلف، با موضوعات و دستورکار مشخص برگزار شوند و مدیران استانی و شهرستانی مربوطه نیز به این جلسات دعوت شده تا در ارتباط با روند توسعه شهرستان، گفت و گو و هم‌ اندیشی لازم صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:، نشست مجمع ‌هم اندیشی مردم و مسئولان شهرستان خاتم با حضور "محمدعلی طالبی" استاندار یزد، "محمدرضا صباغیان" رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم خاتم در مجلس شورای اسلامی، "عباس حیدری" مدیرکل حوزه استاندار ‌و "فرجام فاضلی" فرماندار خاتم در آموزشکده کشاورزی امین برگزار شد.
استاندار یزد در این نشست، وجود مجمع هم اندیشی مردم و مسئولان شهرستان خاتم را یک فرصت و مکانیزمی مناسب برای هم اندیشی در مسیر استفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه و بالفعل این شهرستان دانست و گفت: یکی از کارکردهای این مجمع تبدیل تهدیدها به فرصت هاست زیرا این مجمع می تواند با بهره گیری از فضای تضارب آرا و به دور از سلیقه گرایی، به محلی برای استفاده بهتر از امکانات و برنامه های مختلف در راستای توسعه شهرستان تبدیل شود.
"محمدعلی طالبی" ادامه داد‌: وجود چنین مجامعی بیش از هر چیز عامل کمک به مسئولان شهرستان و استان است چرا که در این مسیر، سرمایه اجتماعی ایجاد شده پشتوانه مسئولان قرار می گیرد و نتیجه همفکری همه نیروهای موثر شهرستان، مسیر همکاری برای رسیدن به مقصود و اجماع در شهرستان برای انجام برنامه ها و پروژه ها در راستای توسعه را هموار می سازد.
وی افزود: از دیگر کارکردهای چنین مجمعی مشارکت فکری همه نخبگان برای حل مشکلات است زیرا در چنین مجامعی، دغدغه ها و حرف های مردم شنیده می شود و مسئولان نیز با ارائه پاسخ های لازم، نشان می دهند برای رفع دغدغه‌ مردم درحال تلاش هستند و در مسیر رفع مشکلات در کنار آنها قرار دارند.
استاندار یزد خاطرنشان کرد: کارکرد و خروجی مجمع هم اندیشی مردم و مسئولان شهرستان خاتم باید به ایجاد سرمایه اجتماعی مناسب و اشتراک نظر ‌مطلوب در تعیین اولویت های توسعه شهرستان منجر شود تا این راهبردها برای پیگیری مسائل مختلف در اختیار فرماندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
طالبی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: لازم است مجامع هم اندیشی در تمامی شهرستان های استان، به دور از تنگ نظری و با بهره گیری از توان فکری همه صاحب نظران، نخبگان، دلسوزان و فعالان عرصه های مختلف، با موضوعات و دستورکار مشخص برگزار شوند و مدیران استانی و شهرستانی مربوطه نیز به این جلسات دعوت شده تا در ارتباط با روند توسعه شهرستان، گفت و گو و هم‌اندیشی  لازم صورت گیرد.
عالی ترین مقام اجرایی استان با اشاره به ظرفیت های بسیار خوب خاتم، بر ضرورت توجه به حوزه گردشگری این شهرستان و تبدیل آن به قطب گردشگری در این منطقه از کشور تاکید کرد.
طالبی در پایان سخنان خود، با توجه به وابستگی شهرستان خاتم به بخش کشاورزی و دامپروری خاطرنشان کرد: باید در این حوزه با بهینه سازی مصرف آب و خاک موجود در شهرستان، برای ایجاد فرایند قوی اقتصادی تلاش کنیم و از کشاورزی سنتی و کم بازده که در بسیاری از مناطق ‌این شهرستان همچنان وجود دارد، فاصله گیریم.
آدرس کوتاه :