متن تبریک فرماندار خاتم بمناسبت آغازامامت و ولایت حضرت مهدی (عج)

متن تبریک فرماندار خاتم بمناسبت آغازامامت و ولایت حضرت مهدی (عج)بسمه تعالی

ای منتظران گنج نهان می آید        

                                        آرامش جان عاشقان می آید

آغازامامت ولایت قطب عالم امکان ، فخرزمان ، صاحب العصر والزمان مهدی موعود را به تمامی عاشقان و منتظران تبریک وتهنیت عرض می نمایم.

 

 

(فرجام فاضلی ،فرماندارشهرستان خاتم